La Paeria i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya signen un conveni per a la cessió de 7 habitatges de titularitat pública

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat per viure, Notícies, Paeria and tagged , , , .

Aquesta és una de les actuacions que està impulsant l’Empresa Municipal d’Urbanisme per ampliar el parc públic d’habitatge a Lleida

El conveni marc, signat telemàticament aquest divendres, preveu inicialment la cessió de set habitatges, repartits entre el Centre Històric, la Mariola i Pardinyes, propietat de l’Agencia de l’Habitatge, per una vigència de quatre anys, prorrogables quatre més. Aquest acord és una nova mesura per fer front a l’emergència habitacional que pateix Lleida i que es veurà agreujada per la crisi actual. La cessió es du a terme en el marc de col·laboració institucional i suport mutu, per facilitar l’accés a l’habitatge públic a persones en situació d’especial necessitat i també en situació d’emergència o amb risc d’exclusió residencial de la ciutat de Lleida.

L’EMU assumirà la gestió de l’ús dels habitatges i, entre els criteris per determinar la persona o unitat de convivència que es podrà allotjar en cadascun d’aquests, hi haurà el de la superfície i les característiques de cada pis. L’Empresa portarà a terme les obres d’arranjament per millorar l’habitabilitat dels habitatges cedits. L’import de la contraprestació de l’EMU per la cessió de la gestió de l’ús dels habitatges es fixa en 1.139,83 euros mensuals (13.677,96 euros anuals) pels set habitatges. Amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, es podran formalitzar addendes per tal de concretar la cessió a l’EMU d’altres habitatges per destinar a persones en risc d’exclusió social o en situació d’especial vulnerabilitat.

El director de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i regidor d’Habitatge, Sergi Talamonte, ha assenyalat que “l’estreta col·laboració entre administracions és cabdal per revertir l’emergència habitacional, que estan patint centenars de famílies a Lleida. Només treballant coordinadament, podrem fer front a les conseqüències socials de la greu crisi humana i econòmica que estem patint”. Per la seva part, la directora de l’Agència d’Habitatge, Judith Gifreu, ha manifestat que “la signatura d’aquest conveni de cessió permet alleugerir la manca d’habitatges disponibles, que l’Ajuntament pugui tenir per atendre casos puntuals d’emergència, en aquest context de crisis que estem patint”. I ha afegit que aquest acord “és un exemple de la plena disposició de la Generalitat a col·laborar amb els ajuntaments, en la gestió conjunta dels múltiples problemes que poden aparèixer, sempre que sigui possible”.

L’EMU eximirà del cobrament del lloguer del parc públic d’habitatges a les famílies que hagin vist reduïts o eliminats els seus ingressos a conseqüència de l’estat d’alarma sanitària. Aplicarà la mateixa mesura als locals vinculats a activitat comercial o econòmica

La mesura extraordinària ja s’aplicarà a les mensualitats de març i d’abril, però s’estendrà a futures mensualitats, mentre es mantingui l’estat d’alarma. Si un cop finalitzada l’alarma sanitària la situació econòmica de la família perdura, s’adaptarà el lloguer als nous ingressos familiars, seguint el procediment ordinari. Es descarta aplicar-la a aquelles famílies amb rendes públiques, donat que són ingressos que no es veuran afectats per l’estat d’alarma.

Pel que fa als locals vinculats a activitat comercial o econòmica, l’EMU té arrendats 8 locals que han hagut de tancar tots ells per l’estat d’alarma. A aquests se’ls aplicarà la mateixa exempció, per intentar pal·liar els efectes econòmics negatius d’aquesta situació.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest