Presentem una moció per impulsar les polítiques pel dret a l’habitatge

Posted on Posted in Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , .

La moció planteja una sèrie de propostes per a que l’ajuntament s’impliquin de forma activa en el desenvolupament de les noves mesures contemplades en la Llei pel Dret a l’Habitatge per a mercats tensionats com el de Lleida i fer front a les dificultats d’accés a l’habitatge que pateix un nombre creixent de famílies.

«Davant les dificultats creixents que afronten moltes famílies per fer front a uns lloguers que han augmentat, de mitjana, 15 punts per sobre de l’IPC, i l’increment de persones en situació de sensellarisme, és urgent un impuls a les polítiques d’habitatge aprofitant les noves eines de la Llei pel Dret a l’Habitatge», ha explicat la regidora del Comúdelleida, Laura Bergés.

En aquest sentit, la regidora ha recordat que «les entitats socials que treballen amb persones vulnerables fa temps que ens alerten de l’agreujament dels problemes d’accés a l’habitatge i ens reclamen mesures contundents per fer-hi front, i amb aquesta moció volem copsar la voluntat del consistori i del nou equip de govern per entomar aquest problema i urgir-lo posar en marxa tots els recursos que li dona la nova legislació».

Augmentar el parc d’habitatge públic i assequible

La moció del Comúdelleida recull l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge públic i de lloguer assequible fins al 6% del parc d’habitatge de la ciutat que reclamen entitats com Arrels Sant Ignasi, Càritas i Salesians Sant Jordi.

Amb aquest objectiu, es planteja reforçar la Xarxa de Mediació a través de convenis amb els Administradors de Finques i reprendre les converses amb la Sareb, en el marc del programa estatal per a l’ampliació del parc públic d’habitatge, per fer convenis de cessió i venda amb els 242 habitatges i 145 unitats de sòl que té a la ciutat. També es plateja reprendre la identificació dels immobles desocupats amb caràcter permanent en mans de grans tenidors, per poder activar les mesures contemplades a la Llei per promoure que es fiquin al mercat.

Per tal de millorar l’atenció a les persones vulnerables que tenen dificultats d’accés a l’habitatge també es planteja reforçar la coordinació amb les entitats del Tercer Sector implicades en tasques de garantia del dret a l’habitatge.

Millorar la protecció de les operacions de compra i lloguer

Per altra part, la moció proposa que l’ajuntament reforci les tasques d’informació, acompanyament i mediació al voltant de l’habitatge.

Es planteja reforçar els equips d’acompanyament a les famílies en casos de desnonaments d’habitatges de grans tenidors, que estan obligats a un procés de mediació, així com l’acompanyament de petits propietaris i comunitats de veïns afectats per problemes d’alteració de la convivència i ocupacions sense títol habilitant.

Amb l’objectiu de fer efectives les noves disposicions legals sobre el lloguer, es proposen campanyes informatives i serveis d’assessorament sobre les condicions en la signatura de nous contractes de lloguer i sobre els topalls als preus.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest