Traspassem al govern les nostres prioritats per a les ordenances fiscals

Posted on Posted in Ciutat capdavantera, Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , .

La regidora del comúdelleida Laura Bergés ha traslladat al govern les prioritats del Comú per a l’actualització de les ordenances fiscals, en la reunió mantinguda amb la regidora de Bon Govern, Carme Valls. Les propostes del Comú tenen com a objectiu una fiscalitat més justa i que reforci les polítiques d’habitatge i ambientals.

Les taxes i els tributs municipals, són una eina més per fer polítiques de transició ecològica i de promoció de l’accés a l’habitatge a preus justos, a més d’impulsar polítiques per alleugerir la pressió sobre les famílies cobrant el que toca al qui més té“, afirmava la regidora del comú, Laura Bergés.

En la línia d’aconseguir una fiscalitat més justa, el comúdelleida proposa no incrementar impostos ni taxes amb caràcter general, ampliar l’IBI als alts valor cadastrals no residencials i cobrar IBI a l’Església, excepte centres de culte o d’acció social. En la mateixa línia, es proposa modular la taxa d’escombraries i residus en funció del valor cadastral, com a mecanisme per introduir una certa progressivitat en la taxa.

També proposa modificacions per rebaixar algunes taxes a les persones amb ingressos més baixos o amb necessitats especials. “Considerem que s’ha de rebaixar les taxes per documents i llicències o les taxes del cementiri a persones amb ingressos baixos i a entitats de caràcter social, així com les taxes de les escoles de bressol a famílies amb infants amb discapacitat“, plantejava la regidora del Comú.

Durant la reunió la regidora proposava aplicar les noves possibilitats de la Llei d’Habitatge per incentivar la posada al mercat dels pisos buits a través de recàrrecs a l’IBI dels pisos que es mantenen desocupats sense causa justificada.

Finalment, el comúdelleida també planteja algunes revisions en les taxes sobre els vehicles i la zona blava lligades a l’eficiència energètica dels vehicles, per avançar en els objectius de millora de la qualitat de l’aire a la ciutat. “També hem demanat que es faci efectiu el sistema de bonificacions i penalitzacions en la taxa de residus en funció de la participació en el Porta a Porta, introduint algunes millores en el model de taxa“, ha explicat la regidora Laura Bergés.

Les propostes del comúdelleida segueixen la línia d’anys anteriors en què ja hem anat aconseguint alguns avenços en una fiscalitat més justa i ambientalment responsable“, recordava Laura Bergés.

El govern s’ha compromès a estudiar les propostes del comú, tot i que s’han posat de manifest algunes diferències en quant a la fiscalitat dels pisos buits i de foment de les energies renovables.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest