El Comú aconsegueix que empreses vinculades en casos de corrupció no puguin optar al servei de bus escolar al Segrià

Posted on Posted in Consell Comarcal, Notícies and tagged , , , .

El Comú de Lleida celebra que l’equip de govern del Consell Comarcal del Segrià hagi acceptat totes les propostes per la millora de la transparència i contra la corrupció que hem fet al plec del servei de transport escolar. D’aquesta manera, en el contracte que estarà vigent els propers 3 cursos escolars “No podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hagin tingut part en una sentència condemnatòria en casos de corrupció, malversació de fons o evasió fiscal i/o que tinguin la seu en un paradís fiscal”. Apostem per acabar amb la mala praxi en la contractació i per introduir mecanismes que la facin exemplar, entenent que la transparència i l’exclusió de corruptes, malversadors i evasors ha de regir qualsevol contractació feta amb diner públic.
També s’ha acceptat la proposta de l’agrupació d’electors perquè cada licitador no pugui presentar més d’una proposició ni pugui subscriure cap proposta en unió temporal d’empreses si ho ha fet individualment o en un altra UTE. Finalment, no podran presentar més d’una oferta empreses que estiguin vinculades entre si de qualsevol forma.

Ple Consell Comarcal 3 febrer 2017


Proposta per obligar la concessionària dels menjadors a complir amb la qualitat de producte ofertada
El Comú exigeix que el Consell obligui a l’empresa concessionària del servei de menjador a complir totes les clàusules de qualitat del producte per les quals va guanyar la licitació del servei. Per això hem demanat una reunió extraordinària de la Comissió d’ensenyament i cultura per fixar la posició del consell comarcal a l’hora d’interpretar les obligacions de l’empresa en l’elaboració dels menús dels infants. L’equip de govern s’ha compromès a fer aquesta trobada a finals de febrer.
El Comú ha constatat que, al novembre i desembre, Alessa Catering Services Serunion només va complir amb el 17% de les certificacions ecològiques que va ofertar. Demanem responsabilitat al Consell perquè exigeixi a l’empresa el compliment estricte de la qualitat del producte que li va portar a guanyar la licitació, tant en producte ecològic, com de proximitat i de producció integrada. Als menús de gener es repeteix la situació: no hi ha carn ecològica de cap tipus, malgrat que van ofertar carn de vedella, salsitxa de porc i hamburguesa. Tampoc apareixen en cap menjada ni llegums, ni verdures, ni fruites ecològiques.
certificacionsmenjadorcc

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest