Moció per augmentar el parc públic d’habitatge a Lleida a través de l’expropiació temporal d’habitatges buits en mans de bancs i grans tenidors

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged .

El Comú de Lleida considera urgent proveir l’Ajuntament d’un major nombre d’habitatges públics per poder fer front a l’emergència habitacional i ser un actor clau en el control de preu de l’habitatge a Lleida. Les dades són evidents:

  • Segons l’Idescat, Lleida compta amb 7.456 habitatges buits. Les últimes estimacions de l’Ajuntament de Lleida, en un cens encara incomplet, donaven xifres d’entre 600 i 700 habitatges buits, ja identificats, propietat d’entitats bancàries.
  • Lleida compta amb un parc públic de 598 Habitatges a disposició de les polítiques municipals. Aquesta quantitat suposa menys de l’1% del total d’habitatges.

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una ILP, va establir mesures que tenien per objecte protegir les persones més desafavorides, però s’han hagut de buscar mecanismes alternatius després que el Govern de l’Estat hagi interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei.
Malgrat la voluntat del PP i el govern central en impedir que prosperin lleis que defensen el dret a l’habitatge aprovades amb amplies majories al Parlament, cal aprofitar les oportunitats. Com la que representa l’aixecament de la suspensió dels articles que regulen l’expropiació temporal de la llei 4/2016 de mesures per la protecció del dret a l’habitatge.
Una eina per augmentar el parc públic d’habitatge a Lleida
Com han fet ajuntaments com el de Barcelona i Terrassa, l’expropiació temporal d’habitatges buits en mans de bancs i grans tenidors, la majoria provinents de desnonaments de centenars de famílies a Lleida, és una de les eines a l’abast de l’ajuntament més ràpides per augmentar el parc públic d’habitatge.
Amb la intenció de què el govern municipal no perdi ni un minut, arran del nou escenari legal que ha generat el recent aixecament de suspensió del Tribunal Constitucional i per tal de potenciar totes les eines per augmentar el parc Públic d’habitatge assequible de lloguer social, el grup municipal del Comú de Lleida presentarà al ple municipal una moció amb els següents acords:
1. L’Ajuntament de Lleida activarà immediatament els procediments d’expropiació temporal d’habitatges buits recollits a la llei 4/2016 del 23 de desembre de mesures per la protecció del dret a l’habitatge.
2. L’Ajuntament de Lleida habilitarà una partida en els successius exercicis pressupostaris destinada a la gestió del preu just resultant de les expropiacions temporals d’habitatges buits i a la seva adequació per tal d’assegurar les condicions d’ús efectiu i adequat dels habitatges.
3. L’Ajuntament de Lleida completarà en el termini de temps més breu possible el cens d’Habitatges buits del municipi de Lleida i instarà a la Generalitat a què els inclogui al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
4. L’Ajuntament de Lleida imposarà sancions a tots els propietaris de pisos buits adquirits mitjançant un procés d’execució hipotecària o dació en pagament i que no l’hagin inscrit al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
5. L’Ajuntament de Lleida definirà al Planejament General com a àrees delimitades per exercir el dret de tempteig i retracte tota la trama urbana consolidada.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest