#ObrimRevistaPaeria: el Comú obre un procés participatiu per recollir propostes de la ciutadania

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

El passat 1 de juny hi va haver la tercera reunió del Consell Editorial de la Paeria, un bagatge més que discutible des que aquest organisme, amb retard, es va posar en funcionament el mes de febrer. Es va començar a debatre sobre la revista Paeria, i es van posar sobre la taula dos models contraposats:

 • El de l’equip de govern, que considera una publicació corporativa del propi equip de govern. Malgrat que al juliol de 2017 acaba el contracte amb la revista, ja han deixat clar que no hi ha voluntat de tancar-la ni de fer canvis substancials. Aquí podeu consultar l’actual Plec de clàusules tècniques de la revista
 • La de de Crida, ERC i Comú, que demanem que sigui una revista del conjunt de l’Ajuntament i fins i tot més oberta.

Pensem que la ciutadania també ha de dir la seua sobre el model de revista del seu ajuntament. Per això, durant les properes setmanes recollirem les vostres aportacions i les farem arribar al Consell Editorial i ho farem per tres vies:

 1. A info@comudelleida.cat posant assumpte #ObrimRevistaPaeria
 2. A Facebook utilitzant #ObrimRevistaPaeria
 3. A Twitter utilitzant #ObrimRevistaPaeria

Constitució Consell Editorial (8 de febrer de 2016)

Constitució Consell Editorial (8 de febrer de 2016)


Compartim la proposta que defensem des del Comú, pendent de sumar-hi altres possibles aportacions vostres.
Plantejament general: més pluralitat

 • Considerem que cal una revisió en el plantejament de la revista per fer-ne un mitjà més plural, que reflecteixi el conjunt de l’activitat del consistori, no només des del punt de vista de l’equip de govern sinó incorporant també la tasca, propostes i reflexions del conjunt de grups municipals, dels treballadors i treballadores de l’ajuntament i de la ciutadania (organitzacions socials, veïnals, experts, ciutadans a títol individual) que participa i/o està afectada per l’actuació municipal.
 • Enfront el plantejament actual, on hi ha una reiteració de fotografies de l’alcalde i l’equip de govern i de notícies puntuals sobre actes concrets, proposem un enfoc periodístic més general, d’acord amb la periodicitat mensual de la revista, que ofereixi una visió més àmplia del que passa i del que es debat a La Paeria.
 • La revisió del plantejament general de la revista ha d’implicar també un canvi en les rutines i formes de gestió, establint un consell de redacció plural (podrien ser sessions específiques del Consell Editorial), que funcioni amb criteris periodístics (no amb els criteris de representació dels partits), obrint espais per a la participació i relació amb la ciutadania (cartes al director, bústia de suggeriment, defensor del lector…).
 • A mitjà termini, pensem que cal treballar en una revisió de les clàusules del contracte.
  portades revista Paeria abans eleccions

  Les portades de la revista en els mesos anteriors a les eleccions: servei públic o servei al sr. Ros?

Seccions previstes al contracte: ampliar la informació i diversificar les veus

 • Agenda de serveis: ampliar la informació, amb altres telèfons i adreces d’interès (OMAC, emergències, Centres Cívics, serveis socials, contacte dels grups municipals…). Ampliar la informació d’agenda, amb les dates claus de l’activitat municipal (convocatòries de consells, tallers de participació, POUM…)
 • Opinió: augmentar i diversificar la presència d’entitats.
 • Pacte social per a la ciutadania: donar entrada a altres sindicats.
 • Reportatge: incorporar diferents peces i gèneres (infografisme, tractament de dades, presentació de diferents posicionaments, agenda relacionada, etc.).

Possibles noves seccions o continguts: acció municipal, transparència, experteses i participació

 • Informació del Ple i de les Comissions Informatives: resum d’expedients i mocions; normatives en procés d’elaboració i aprovades, etc. No es tracta de posar-ho tot, ni de convertir la revista en un butlletí administratiu, però sí d’informar de l’acció municipal: línies d’actuació, posicionaments enfront un tema, aspectes destacats…
 • Transparència: espai per anar publicant informacions i dades que han de ser d’accés públics, fent difusió alhora de la Llei de Transparència i del que significa com a dret d’accés a la informació.
 • La veu de l’expert/dels experts: espai d’opinió/divulgació a càrrec d’experts en matèries d’especial interès i actualitat local.
 • Participació ciutadana: espai de cartes dels lectors i informació sobre processos participatius oberts i altres mecanismes de participació
 • Convocatòries: informació de convocatòries obertes (subvencions, contractacions, personal…).

Distribució: revisar-la i obrir format digital

 • Demanar els informes mensuals sobre incidències previstos en el contracte, així com informació sobre l’adequació de les xifres de distribució en dependències municipals. I a partir d’aquí plantejar les possibles necessitats de revisió del pla de distribució.
 • Valorar la possibilitat d’establir mecanismes per a que els veïns i veïnes puguin sol·licitar rebre la revista en format digital.

Publicitat: revisar-la i obrir a petites empreses i autònoms

 • Valorar la possibilitat de reduir l’espai dedicat a publicitat. I/o de substituir part de l’espai actualment destinat a anuncis gràfics per anuncis classificats (permeten diversificar el tipus d’empresa, obrint opcions per a petites empreses i autònoms).
 • Promoure la venda d’espais publicitaris entre empreses de l’economia social i solidària, cooperatives, entitats culturals i socials, PIMES i autònoms.
Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest