El sentit de vot de la colla dels 14: tomben totes les mocions d’entitats i dels grups que no són de l’equip de govern

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged .

Sentit votacions ple Paeria

31 març 2017

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de Lleida 2017 (I)

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedients de reconeixement de crèdits de despeses efectuades a l’any 2016 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Expedients de liquidació del pressupost 2016

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Modificació ordenança fiscal 2.9 taxa per mercats

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional del Text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l’avinguda Victor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d’accés al SUR 42. (Afecta els articles 181, 182 i el 197.6 que regula el SUR 42, els polígons d’actuació urbanística UA 51, UA 51 BIS i UA 73 i el sector F de la Bordeta i es crea el polígon d’actuació urbanística UA 96), promogut per l’Ajuntament de Lleida

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la modificació del Text del Conveni de gestió urbanística entre l’Ajuntament de Lleida i Eurofund Parc Lleida, SL per a l’execució del desdoblament del vial de Víctor Torres i la seva prolongació i la modificació de l’ordenació urbanística del sector SUR 42, Torre Salses

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per la creació de la Subzona de recuperació urbana, clau 1Hru, de la zona de Centre Històric i la delimitació del polígon d’actuació urbanística UA 97, situat entre els carrers de l’Ereta, Galera i d’Alsamora (articles 16 i 162).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de neteja viària i recollida de residus de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del Contracte d’arrendament de part de la planta soterrani i la planta baixa de l’edifici situat a la Rambla Ferran núm. 32 de Lleida per a la ubicació de la nova seu de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de les Bases reguladores i Convocatòria 2017 del concurs Gimcana destí Europa de l’Ajuntament de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de les Bases Reguladores per la concessió d’Ajuts al Teixit Empresarial.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació del Text del Conveni Col·laboració entre la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Lleida per a la promoció de l’activitat econòmica al Centre Històric de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions entitats

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció promoguda per la Federació d’Ensenyament de la CGT-Ponent per la promoció de l’escola pública

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció promoguda per la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació per la Declaració de “Lleida, ciutat de cultura de pau”

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions grups municipals

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Moció del Grup Municipal del PP relativa a l’explotació de l’equipament del Mercat del Pla

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

1

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

2

Moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP per impulsar una demanda col·lectiva contra les clàusules abusives

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal d’ERC-Avancem per la sobirania energètica

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida per la incorporació de la perspectiva de gènere en la política pública municipal

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de CiU de rebuig a les sentències de condemna a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs i de suport i adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest